Διαγωνισμός Xenodoxeio.gr - Όροι Συμμετοχής

επιστροφή στον Διαγωνισμό »

 1. Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι 2 πακέτα διαμονής για 2 άτομα σε ισάριθμους νικητές. Αναλυτικά τα έπαθλα είναι τα εξής:
  1. Διαμονή στο ξενοδοχείο 9 Queens Spa Hotel στην Αιδηψό για 3 ημέρες 2 νύχτες για 2 άτομα με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο.
  2. Διαμονή στο ξενοδοχείο Anastassiou Hotel στην Καστοριά για 3 ημέρες 2 νύχτες για 2 άτομα με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο.
 2. Η διαμονή δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 1/04/2018 έως 30/06/2018, σε περίοδο που θα επιλέξουν οι νικητές, εκτός αργιών και εορτών και σύμφωνα πάντα με τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου. Θα πρέπει να προηγηθεί προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το ξενοδοχείο για έλεγχο διαθεσιμότητας και κράτηση.
 3. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1/02/2018 έως 31/03/2018.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην διοργανώτρια εταιρία και στις εταιρίες των χορηγών των δώρων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς Α’ βαθμού αυτών.
 5. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει το email του στην σελίδα Διαγωνισμού του Xenodoxeio.gr (http://www.xenodoxeio.gr/contest) ή να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αγορά από το Xenodoxeio.gr.
 6. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 1/04/2018 στις 10:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας random.org και συνολικά θα αναδειχθούν 2 νικητές και 2 επιλαχόντες.
 7. Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα στο email που χρησιμοποίησαν κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους. Επίσης τα ονόματά τους θα δημοσιευθούν στη σελίδα με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού του Xenodoxeio.gr (http://www.xenodoxeio.gr/contest/lastResult) και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές.
 8. Σε περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη, ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, το δικαίωμα αποδοχής του επάθλου αυτόματα απόλλυται 15 ημέρες μετά την ημερομηνία κλήρωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση επικοινωνώντας με τον επόμενο σε σειρά επιλαχόντα κατά απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με την σειρά που κληρώθηκαν.
 9. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, και δεν ανταλλάσσονται με άλλα δώρα ή χρηματικά ποσά. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα δώρα. Για οτιδήποτε χρειάζονται οι νικητές θα απευθύνονται στις εταιρίες ή προμηθευτές που τα προσφέρουν.
 10. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού στην ιστοσελίδα της, στη σελίδα της στο Facebook ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των επάθλων στους νικητές και η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
 11. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης των στοιχείων του σε Αρχείο από την διοργανώτρια εταιρεία για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή του σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο.
 12. H διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει τα έπαθλα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Οιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας.
 13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
 14. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της διοργανώτρια εταιρείας. Η κρίση της επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες.