Με κάθε αγορά σας από το Xenodoxeio.gr κερδίζετε 1 συμμετοχή στον παρακάτω διαγωνισμό για 300€ μετρητά!!!

Επίσης, σαν επιπλέον δώρο, κερδίζετε 5 συμμετοχές στον διαγωνισμό που μπορείτε να δείτε σε αυτή τη σελίδα για 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό για 2 άτομα σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο!

Διαγωνισμός για 300€ Μετρητά - Όροι Συμμετοχής

  1. Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι 300€ μετρητά τα οποία θα κατατεθούν από το Xenodoxeio.gr σε τραπεζικό λογαριασμό του νικητή.
  2. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1/4/2017 έως 31/5/2017.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην διοργανώτρια εταιρία, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς Α’ βαθμού αυτών.
  4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1 αγορά κουπονιού από το Xenodoxeio.gr κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε 1 συμμετοχή στον διαγωνισμό.
  5. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 1/6/2017 στις 10:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας random.org και συνολικά θα αναδειχθούν 1 νικητής και 1 επιλαχών.
  6. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω του τηλεφώνου ή του email που έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία αγοράς του κουπονιού από το Xenodoxeio.gr. Επίσης το όνομά του θα δημοσιευθεί στη σελίδα με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού του Xenodoxeio.gr (http://www.xenodoxeio.gr/contest/lastResult) και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές.
  7. Σε περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με τον νικητή καταστεί για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη, ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, το δικαίωμα αποδοχής του επάθλου αυτόματα απόλλυται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κλήρωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση επικοινωνώντας με τον επιλαχόντα.
  8. Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού στην ιστοσελίδα της, στη σελίδα της στο Facebook ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παράδοση των επάθλων στους νικητές και η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.
  9. H διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει τα έπαθλα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Οιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας.
  10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.